Areefah Haurgeulis | Artikel dan Informasi Pendidikan Islam

header
Home | Arsip | Nasyied | Download | Kajian Al-Quran Hadits | Kurikulum | Silabus & RPP | Media Pembelajaran | Referensi | e-Book

4 Jun 2016

Ada apa dengan "Nabiku" dan "Nabimu" ?


Muhammad SAW

فقال تعالى
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل
( 144 : 3\ال عمران)
اي انه صلى الله عليه وسلم رسول من رسل الله
وانه صلى الله عليه وسلم نبي من انبياء الله


Mungkin kita sering atau paling tidak pernah mengucapkan/menulis kalimat:
1. NABIKU Muhammad SAW
2. RASULKU Muhammad SAW

Atau kita pernah ditanya:
1. Siapa NABIMU?
2. Siapa RASULMU?

--------------------------------------------
NABI (نبي)= Pembawa Kabar Berita
RASUL (رسول)= Pesuruh/Utusan
--------------------------------------------

Mari kita merenung/Berfikir !
Ketika kita menulis/mengucapkan frase SEKRETARISKU, maka maksudnya adalah orang yang dibayar untuk membantu urusan pekerjaanku di kantor.
dan ketika kita menulis/mengucapkan frase PEMBANTUKU, maka maksudnya adalah orang yang dibayar untuk membantu urusan pekerjaanku di rumah.

Level keduanya (Sekretrisku dan Pembantuku) ada di bawahku pastinya.
Maka ketika ketika kita menuliskan/mengucapkan : 
Nabiku (Nabimu/Nabi kami/Nabi kita) Muhammad SAW ? 
Rasulku (Rasulmu/Rasul kami/Rasul kita) Muhammad SAW ?
secara tidak sadar kita telah memposisikan Nabi Muhammad SAW sebagai seseorang yang ada di bawah kita, naudzu billah min dzaalik.

-o-

Dan akhirnya mari kita sadari bahwa penulisan/pengucapan kata NABIKU dan RASULKU ternyata kurang tepat alias SALAH, karena:
1. NABIKU = Pembawa beritaku
2. RASULKU = Utusanku/Pesuruhku

Termasuk juga penulisan/pengucapan:
NABI KITA (نبينا), RASUL KITA (رسولنا), NABIMU (نبيك), RASULMU (رسولك).

Dan mulai sekarang mari kita tulis dan ucapkan yang pasti benarnya, yakni:
1. NABIYULLAH (NABI ALLAH) Muhammad SAW
2. RASULULLAH (RASUL ALLAH) Muhammad SAW

Allah berfirman:

Ali-Imron 144
Artinya: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. (QS. Ali-Imran, 3: 144)

Maksudnya adalah bahwa Muhammad itu semata seorang Rasul Allah (Rasulullah), yakni utusan Allah, dan seorang Nabi Allah (Nabiyullah), yakni pembawa berita/pesan dari Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

Al-Ahzaab 40

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Ahzaam, 33: 40)

والحمد لله والله أعلم بالصواب
-o-

Artikel selanjutnya >>
Memahami "Nabiku" & "Nabimu" (dalam Proses)


11 Feb 2016

Silabus dan RPP SD/MI 2103


Kur-2013

Silabus dan RPP Kurikulum 2013 Semua Mata Pelajaran, kecuali PAI untuk SD/MI.

Silahkan download dari link di bawah ini !
  1. Silabus dan RPP Kur.2013 Kelas I
  2. Silabus dan RPP Kur.2013 Kelas II
  3. Silabus dan RPP Kur.2013 Kelas III
  4. Silabus dan RPP Kur.2013 Kelas IV
  5. Silabus dan RPP Kur.2013 Kelas V
  6. Silabus dan RPP Kur.2013 Kelas VI


6 Jan 2016

SOAL – JAWAB SEPUTAR AL-QUR’AN


SOAL (S)        :     Berapa jumlah Surah dlm al-Quran?
JAWAB (J)     :     114 Surah

S       :  Berapa jumlah Juz dlm al-Quran?
J        : 30 Juz

S       :  Berapa jumlah Hizb dlm al-Quran?
J        : 60 Hizb

S       :  Berapa jumlah Ayat dlm al-Quran?
J        : 6236 Ayat

S       :  Berapa jumlah Kata dlm al-Quran?, dan Berapa Jumlah Hurufnya?
J        :  77437 Kata, atau 77439 Kata dan 320670 Huruf

S       :  Siapa Malaikat yang disebut dlm al-Quran?,
J        : Jibril, Mikail, Malik, Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazoh, Al-Kiromulkatibun HamalatulArsy, dll.

S       :  Berapa Jumlah Sajdah (ayat Sujud) dlm al-Quran?
J        : 14 Sajdah

S       :  Berapa Jumlah para Nabi yg disebut dlm Al-Quran?
J        :  25 Nabi

S       :  Berapa Jumlah Surah Madaniyah dlm al-Quran?, sebutkan.
J        :  28 Surah, al-Baqoroh, al-Imron, al-Nisa" al-Maidah, al-Anfal, al-Tawbah, al-Ra'd, al-Haj, al-     Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Shaf, al-Jum'ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Insan, al-Bayinah, al-Zalzalah, al-Nashr.

S       : Berapa Jumlah Surah Makiyah dlm al-Quran? sebutkan.
J        : 86 Surat, selain surah tersebut di atas.

S       : Berapa Jumlah Surah yg dimulai dgn huruf dlm al-Quran?
J        : 29 Surah.

S       : Apakah yg dimaksud dgn Surah Makiyyah?, sebutkan 10 saja.
J        : Surah Makiyyah adalah Surah yg diturunkan di Makkah sebelum Hijrah, seperti: al-An'am, al-Araf, al-Shaffat, al-Isra', al-Naml, al-Waqi'ah, al-Haqqah, al-Jin, al-Muzammil, al-Falaq.

S       : Apakah yg dimaksud dgn Surah Madaniyyah? sebutkan lima saja?
J        : Surah Madaniyah adalah Surah yg diturunkan di Madinah setelah Hijrah, seperti: al-Baqarah, al-Imran, al-Anfal, al-Tawbah, al-Haj.

S       : Siapakah nama para Nabi yg disebut dlm Al-Quran?
J        : Adam, Nuh, Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Alyasa', Luth, Hud, Saleh, ZulKifli, Syuaib, Idris, Muhammad Saw.
S       : Siapakah satu-satunya nama wanita yg disebut namanya dlm al-Quran?
J        : Maryam binti Imran.

S       : Siapakah satu-satunya nama Sahabat yg disebut namanya dlm al-Quran?
J        : Zaid bin Haritsah. Rujuk dlm surah Al Ahzab ayat 37.

S       : Apakah nama Surah yg tanpa Basmalah?
J        : Surah at-Tawbah.

S       : Apakah nama Surah yg memiliki dua Basmalah?
J        : Surah al-Naml.

S       : Apakah nama Surah yg bernilai seperempat al-Quran?
J        : Surah al-Kafirun.

S       : Apakah nama Surah yg bernilai sepertiga al-Quran?
J        : Surah al-Ikhlas

S       : Apakah nama Surah yg menyelamatkan dari siksa Qubur?
J        : Surah al-Mulk

S       : Apakah nama Surah yg apabila dibaca pada hari Jum'at akan menerangi sepanjang pekan?
J        : Surah al-Khafi

S       : Apakah ayat yg paling Agung dan dlm Surah apa?
J        : Ayat Kursi, dlm Surah al-Baqarah ayat No.255

S       : Apakah nama Surah yg paling Agung dan berapa jumlah ayatnya?
J        : Surah al-Fatihah, tujuh ayat.

S       : Apakah ayat yg paling bijak dan dlm surah apa?
J        : Firman Allah Swt :" Barang siapa yg melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat, Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat.. (Surah al-Zalzalah ayat 7-8)

S       : Apakah nama Surah yg ada dua sajdahnya?
J        : Surah al-Haj ayat 18 dan ayat 77.

S       : Pada Kata apakah pertengahan al-Quran itu di Surah apa? ayat no Berapa?
J        : وليتلطف Surah al-Kahfi ayat No. 19.

S       : Ayat apakah bila dibaca setiap habis Sholat Fardhu dpt mengantarkannya masuk ke dalam surga?
J        : Ayat Kursi.

S       : Ayat apakah yg diulang-ulang sbyk 31 kali dlm satu Surah dan di Surah apa?
J        : Ayat فبأي آلاء ربكما تكذبانِ ) pada Surah al-Rahman.

S       : Ayat apakah yg diulang-ulang sbyk 10 kali dlm satu Surah dan di surah apa? Apakah ayat ini ada juga disebut dlm surah lainnya? Di Surah apa?
J        : Ayat (ويل يومئذ للمكذبين) pada Surah al-Mursalat, juga ada dlm Surah al-Muthaffifiin ayat No. 10.

S       : Apakah Ayat terpanjang dlm al-Quran? pada Surah apa? Ayat berapa?
J        : Ayat No 282 Surah al-Baqarah...bloge_ibn